Om jordning

Här djupdyker vi i ämnet jordning. Vad är egentligen jordning, vad är dess fördelar för kropp och lymfflöde och hur gör man?

Vad är jordning?

En av de bästa källorna till läkning, jordning, är alldeles gratis och lättillgänglig, men samtidigt så oupptäckt av många.

Jordning, också kallat grounding och earthing på engelska, innebär rent vetenskapligt, att direktkontakt med jordens elektroniska fält har en antioxidantisk och antiinflammatorisk effekt på våra kroppar.

I dagens moderna samhälle går de flesta av oss människor runt med en ohälsosam så kallad positiv elektrisk laddning i våra kroppar, och har då ett underskott av negativt laddade elektroner. Det beror bland annat på vår syresättning, som skapar biprodukter, så kallade fria syreradikaler, som saknar en elektron.

Fria radikaler kan även bildas via: rökning, stress, föroreningar och via magnetfält och radiovågor. Problemet med fria radikaler är att de är ostabila i sin natur, och kan orsaka skada i våra kroppar om de inte neutraliseras. Det är därför antioxidanter är så viktiga för oss, för de avger en elektron till den fria radikalen och gör den på så sätt ofarlig.

Jordens yta däremot har en, rent naturligt, konstant svag negativ elektrisk laddning, som uppkommer från bland annat åskväder, solvindar och jonosfärvindar. Det gör att jordytan består av en stor mängd negativt laddade fria elektroner. Som vi människor har ett naturligt behov att ta del av!

När vi jordar oss, tar vi emot de minusladdade elektronerna från jordens yta. De är naturens egna antioxidanter! De negativt laddade fria elektronerna absorberas, via huden, in kroppen, och förs vidare av vår fantastiska fascia. Vår kropp återställs då elektriskt till jordens nollpotential, dvs vi bär inte på några elektriska laddningar. Det tillståndet som är naturligt för oss. De fria elektronerna balanserar alltså ut den elektronbrist de flesta av oss lider av.

Hur jordar man sig?

Rent praktiskt innebär jordning att bar hud har kontakt med jord, vatten, sand, sten eller annan ledande yta.

Bäst jordning får man av att bada i havet eller sjöar men även marken ger tillgång till de välbehövliga negativt laddade fria elektronerna. Gå barfota utomhus på gräs, jord, sand, sten eller i naturligt vatten så ofta som möjligt. Sitt eller ligg i gräs eller i sand, sitt på berg och klippor och bada i havet. Ha händerna i jord och jobba i trädgården.

Det är sådant som har fått oss att må bra sedan urminnes tider, men som vi glömt av nu när vi alltid går med tjocka sulor, handskar och isolerar oss från jordens yta. Asfalt är dessutom en giftig petrokemisk produkt så att gå barfota på asfalt är inte jordande och är inte att rekommendera.

Jorden leder så länge den är fuktig och inte täckt av is eller asfalt. För oss nordbor är det svårare att jorda oss då marken är täckt av snö en stor del av året, men kallbad är ett sätt att jorda sig på vintern.

När det är opraktiskt att gå barfota eller bada i hav och sjö finns det effektivt substitut i form av jordningsprodukter för inomhusbruk, ex jordningslakan. Det öppnar upp för större möjligheter att jorda sig året om. Ett svenskt företag med jordningsprodukter av hög kvalitet är Earthingpeople.

Vad har jordning för effekt på oss?

Det forskas mycket på jordning och dess effekter, och det finns redan nu gedigen forskning med häpnadsväckande resultat. Det har visat sig bl.a. minska inflammation och smärta, balansera kortisol, öka melatonin, och har dessutom visat sig lugna vårt nervsystem. Det har effekt på kronisk inflammation och autoimmuna sjukdomar på längre sikt.

Efter bara sekunder av jordning minskar muskelspänning och smärta. Efter bara minuter förbättras vår hormonstatus, vår sköldkörtel och vår metabolism. Efter dagar av upprepad jordning så ökar stresstålighet och inflammation minskar, och efter år av regelbunden jordning så går åldrandet faktiskt långsammare och kroniska sjukdomar mildras!

Jordning har positiv effekt på vår fascia, som blir mindre stel och smärtsam och en minskad inflammation i kroppen påverkar lymfsystemet positivt. Jordning är alltså en viktig pusselbit när det kommer till lymfhälsa.

Är det inte fantastiskt vad jordning kan göra för oss? Hur vi kan ta vara på naturen och dess läkande effekt på vår kropp.

Fördelar med jordning:

Här är några av alla fördelar jordning har på vår kropp:

• Minskar inflammation & oxidativ stress
• Förbättrar sömn & ökar melatonin
• Minskar smärta & muskelspänning
• Minskar stelhet & smärta i fascia
• Påskyndar skadeläkning
• Balanserar kortisol
• Lugnar vårt nervsystem (ökar vagustonen)
• Ökar lymfflödet
• Förbättrar hormonstatus & sköldkörtelnivåer
• Ökar metabolism
• Ökar cirkulation i blodet och minskar blodviskositet

Finns det forskning?

Ja det finns mycket forskning på jordningens effekter. Redan i slutet av 90- talet började Clint Ober i USA och läkarna Karol och Pawel Sokal i Polen att söka vetenskapliga bevis på att jordning kan påverka människans fysiologi och hälsa.

Här är länkar till intressant forskning:
 
Länk till en svensk sida med många olika forskningsstudier: Earthing Academy.
• Länk studie på PubMed: "The effects of grounding (earthing) on inflammation"
• Länk till en amerikansk sida med massvis av studier: Earthing Institute.net.

Lär dig mer om jordning

Vill du lära dig mer om detta spännande fenomen? Här är fler källor med information om jordning:

Se dokumentären The Earthing Movie

Den prisbelönta dokumentärfilmen The Earthing Movie kom ut 2019 och har fått stor genomslagskraft. Här nedan kan du se dels en kortare trailer och under denna kan du se hela dokumentärfilmen i sin helhet.

Utbilda dig till Jordningsguide hos Earthing Academy

På nya svenska sidan Earthing Academy kan du se kostnadsfria seminarier, utbilda dig till "Certifierad Jordningsguide" och hitta länkar till massa spännande forskning. 

Se webinariet "Jordning och din fertilitet"

Disa "Wahini" Mineur är lärare i fertilitetsförståelse och har skapat ett intressant seminarie om kopplingen mellan jordning och fertilitet/hormonhälsa som hittas här: webinarie Jordning och din fertilitet.

Se hur blodcirkulationen ökar via jordning

Se hur sammansättningen i blodet förändras, efter bara 10 min av barfotavistelse:

Se cellbiologen berätta om forskningen

Hör cellbiologen Dr James Oschman prata om forskningen kring jordning och dess effekt på våra kroppar:

OBS! Denna hemsida erbjuder inte medicinska råd. Innehållet har enbart syftet att sprida kunskap om lymfsystemet, lymfhälsa och egenvård.
Materialet ska aldrig ersätta professionell medicinsk rådgivning, eller individuell diagnos och behandling.