Villkor

Dessa villkor reglerar ditt förhållande till webbplatsen och varumärket Lymfsystemet.se som drivs av företaget FLOWLY Lymfhälsa & Yoga AB. Din tillgång till material, tjänster och kurser på Lymfsystemet.se, bygger på att du accepterar och följer dessa villkor.

Dessa villkor gäller för alla besökare, användare och kursdeltagare som får tillgång till material.

Genom att besöka Lymfsystemet.se, använda våra produkter och tjänster, och godkänna våra villkor vid köp, är du bunden av dessa villkor och accepterar alla rättsliga konsekvenser.

Immateriella rättigheter

Alla immateriella rättigheter, som varumärken och upphovsrätt, avseende både bilder, texter, illustrationer, videos och kursmaterial, tillhör Lymfsystemet.se och företaget FLOWLY AB. Tillåtelse att nyttja materialet på hemsida och i kurser gäller endast för privat, icke-kommersiellt och kortvarigt bruk.

Det är strikt förbjudet att, utan tillåtelse från FLOWLY AB:

- kopiera eller modifiera något material
- replikera något material
- dela eller sprida någon typ av kursmaterial och innehåll
- lagra innehåll, i delar eller i dess helhet
- använda innehåll för kommersiellt bruk 

Det är dock tillåtet att dela bild, illustrationer eller text i sociala medier, för icke-kommersiellt bruk, om det tydligt framgår att källan till text och bild är Lymfsystemet.se. Det är även tillåtet att dela bild, illustrationer och text på bloggar och andra hemsidor, om tillåtelse har getts av företaget. Kontakt sker via vårt kontaktformulär.

Allmänna villkor

Du förbinder dig till följande villkor när du bokar och köper kurser eller tjänster via Lymfsystemet.se, FLOWLY Lymfhälsa & Yoga AB, Org nr 559418-0043 (som nedan omnämns Vi och Våra):

1. Betalning för erbjudanden, kurser och tjänster via Lymfsystemet.se sker genom kortbetalning via Stripe.

2. Är du boende och skriven inom EU måste du betala lagstadgad moms för tjänster, kurser och produkter.

3. Har du valt att delbetala en kurs, om sådan möjlighet har getts vid köptillfället, så måste kursen betalas till fullo även om du väljer att avbryta kursen tidigare än den kurstid som gäller för kursen.

4. Om inte annat angetts i köpinformationen tillhörande en kurs, så har du tillgång till en kurs i 1 år från köpdatum.

5. Alla köp och betalningar är bindande.

6. Genom dessa villkor accepteras att ångerrätten inte gäller vid köp av digitalt innehåll som “levereras på annat sätt än fysiskt medium”, dvs där tjänsten/innehållet/kursen levereras direkt vid köptillfället. Detta i enlighet med Distansavtalslagen (Lag 2005:59), kapitel 2, paragraf 11 (Undantag från ångerrätten).

7. Vi förbehåller oss rätten att ändra och att ställa in kurser och tjänster vid exempelvis sjukdom, tekniska problem eller force majeure. Om så sker meddelas du som deltagare/kund via den e-postadress som du har angivit vid registrering/köp. Återköp görs vid inställd kurs om den inte kan levereras inom en tid på 6 månader.

8. Vi ansvarar inte för sjukdom, skador, ej uppnådda resultat eller dylikt i samband med deltagande i kurser, konsultationer eller vid nyttjande av våra tjänster. Allt deltagande sker på egen risk och under eget ansvar.

9. Materialet på Lymfsystemet.se och tillhörande produkter och tjänster, ska aldrig ersätta professionell medicinsk rådgivning, individuell diagnos och behandling. Finns någon osäkerhet kring ditt medicinska tillstånd ska alltid läkare konsulteras.

10. Materialet på Lymfsystemet.se kan, trots noggrann faktagranskning, innehålla faktabaserade misstag. Vi kan därför inte ge en fullständig garanti att samtligt material alltid är helt komplett, uppdaterat eller fritt från skrivfel och andra faktafel.

11. På Lymfsystemet.se och i tillhörande kursmaterial kan det finnas reklam/affiliatelänkar. Genom att klicka på dessa och genomföra ett köp så erhåller vi en mindre ersättning. Genom att handla via dessa länkar är du medveten om att du stöttar Lymfsystemet.se så att vi kan driva hemsidan vidare.

12. Vi sparar den information som du uppger vid registrering. Du kan skriftligen en gång per kalenderår begära att få information om hur Lymfsystemet.se behandlar personuppgifter om dig och vi kan på din begäran radera, eller rätta uppgifter som upptäcks vara felaktiga.

13. Avpersonifierat innehåll från dig som deltagare, kund eller följare, via meddelande och kommentarer i sociala medier, som administreras och/eller modereras av Lymfsystemet.se och FLOWLY AB kan komma att användas i marknadsföringsmaterial för kurser och hemsida.

14. Eventuella tvister sker i svensk rättegång och enligt svensk lag.

Integritetspolicy

Läs mer om vår integritetspolicy här.

Cookie-policy

Läs mer om vår Cookie-policy här.

Copyright @ Lymfsystemet. All rights reserved