VILLKOR FÖR NYHETSBREV

Genom att anmäla dig accepterar du att få nyhetsbrev från Lymfsystemet.se. Nyhetsbrevet innehåller tips och råd om lymfsystemet och lymfhälsa och utkommer max 1 gg/vecka. FLOWLY Yoga & Lymfa är ansvarig för hemsidan Lymfsystemet.se och är personuppgiftsansvarig.

Genom att anmäla dig accepterar du följande villkor för behandling av dina personuppgifter:

Uppgifter som du registrerar på Lymfsystemet.se används endast av FLOWLY Yoga & Lymfa (i de system som används för att hantera nyhetsbrevsutskick), och kommer inte att överföras till tredje part. Dina personuppgifter behandlas enligt Dataskyddsförordningen (GDPR).

Du kan när som helst avsluta din prenumeration genom att klicka på länken Avregistrera i ett nyhetsbrev. 


Du kan skriftligen en gång per kalenderår begära att få information om hur Lymfsystemet.se behandlar personuppgifter om dig och vi kan på din begäran radera, eller rätta uppgifter som upptäcks vara felaktiga.

Kontakta oss genom kontaktformuläret på 
Lymfsystemet.se/kontakt